Generals s.r.o.

Body: 

O firmě

Společnost Generals s.r.o. byla založena v roce 2003 Ing. Jiřím Šedivým s vizí poskytovat poradenství v oblasti obrany státu, bezpečnostního sektoru, ochrany kritické infrastruktury a řízení projektů.

Od doby založení společnost:

 • provádí konzultace především v sektoru strojírenském, energetickém, dopravy, zbrojního průmyslu a služeb.
 • prování analýzy bezpečnostních rizik v organizacích, navrhuje formulace vizí a strategie ochrany společností v celém spektru činností, včetně návrhů změn v organizačních strukturách.
 • zpracovává dokumentaci krizového řízení a poskytuje poradenství při jejím zavedení, zpracovává krizové scénáře a reakce na krize vzniklé v organizacích i mimo ně.

Generals s.r.o. je konzultantem českých i zahraničních společností.

Hlavní projekty společnosti

 • technické konzultace vítězné společnosti ve výběrovém řízené kolových obrněných transportérů pro Armádu ČR, 2003-2006
 • podíl na zpracování studie „European Defense Integration“, Centrum pro strategické a mezinárodní studie, Washington, 2005
 • konzultant v projektu Simulačního centra USA, Centrum odborné přípravy Armády ČR, Vyškov, 2004-2013
 • bezpečnostní studie ochrany České energetické přenosové soustavy proti teroristickému útoku, včetně zpracování strategických dokumentů společnosti, 2006
 • posouzení bezpečnosti tramvajové trati Hlubočepy – Poliklinika Barrandov, 2006
 • bezpečnostní studie zajištění části trasy metra „C“ proti teroristickému útoku a rozsáhlé kriminální činnosti, 2006
 • podíl na bezpečnostních studiích zajištění a krizového řízení Letiště Praha, a.s. a Českých drah, a.s., 2007
 • zpracování Plánu krizové připravenosti SFDI, 2007
 • analýza vnitřních a vnějších hrozeb a rizik v oblasti krizového řízení společnosti ČEZ, a.s. (ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.), 2007
 • bezpečnostní studie zajištění vybraných objektů společnosti ČEPRO, a.s., 2007
 • podíl na práci na bezpečnostní studii SŽDC a následné zpracování strategických dokumentů krizového řízení, 2008
 • konzultace při zpracování návrhu změn zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • bezpečnostní studie zajištění hlavních objektů PRE distribuce, a.s. s návrhem eliminace zjištěných rizik a postupu bezpečnostních orgánů (dle zákona č. 240/2000 Sb.), 2008
 • koncepční studie bezpečnostních opatření centrálního dispečinku ČEPS, a.s., 2008
 • podíl na Posouzení komplexního zajištění bezpečnosti v předmětu působnosti ŘSD, zpracování Plánu krizové připravenosti, 2008
 • podíl na zpracování analýzy možného ohrožení a následně na dopracování dokumentace krizového řízení dálniční sítě ČR, 2009-2010
 • podíl na zpracování Plánu krizové připravenosti pro 16 Středisek správy a údržby dálnic, 2010
 • podíl na Posouzení celkového stavu bezpečnosti na Psychiatrické klinice a návrhy ke zlepšení stavu, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2010
 • podíl na přípravě a řízení Praktických nácviků řešení krizových situací na jednotlivých střediscích správy a údržby dálnic, 2010
 • spolupráce na Komplexním posouzení a analýze zjištění bezpečnosti na Pražském okruhu, 2011
 • podíl na zpracování Metodických pokynů pro činnost ŘSD při vzniku kritické situace na komunikaci, na stavbě na komunikaci nebo nad komunikací, 2011
 • podíl na zpracování Metodiky činnosti střediska správy a údržby dálnic pro řešení krizové situace, realizace nácviků řešení kritické situace na všech střediscích, 2011
 • studie zajištění vnějšího perimetru Úřadu Vlády ČR proti útoku z vnějšku, 2012
 • posouzení dokumentace ČEZ Distribuce, a.s. jako součásti kritické infrastruktury, 2012
 • podíl na zpracování bezpečnostních scénářů řešení kritických situací na modernizovaných úsecích dálnice D1, 2012-2013
 • provedení nestranné kontroly a posouzení produktů určených pro ochranu produktovodů, železnic a perimetrů – systém pro sledování třetích stran pohybujících se v blízkosti produktovodů, železnic či perimetrů chráněných objektů, 2013

Pozn.: činnosti uvedené jako „podíl“ byly prováděny ve spolupráci s bezpečnostním expertem brig. gen. v záloze Ing. Andorem Šándorem.

Reference

 • Reference
 • Cevro institut
 • Metropolitní univerzita
 • Čepro
 • Česká televize
 • a další...
Česky