O firmě

Body: 

Společnost Generals s.r.o. byla založena v roce 2003 Ing. Jiřím Šedivým s vizí poskytovat poradenství v oblasti obrany státu, bezpečnostního sektoru, ochrany kritické infrastruktury a řízení projektů.

Od doby založení společnost:

- provádí konzultace především v sektoru strojírenském, energetickém, dopravy, zbrojního průmyslu a služeb.

- pracovává analýzy ochrany kritických prvků infrastruktury a doporučení ke zlepšení stavu.

- prování analýzy bezpečnostních rizik v organizacích, navrhuje formulace vizí a strategie ochrany společností v celém spektru činností, včetně návrhů změn v organizačních strukturách.

- zpracovává dokumentaci krizového řízení a poskytuje poradenství při jejím zavedení, zpracovává krizové scénáře a reakce na krize vzniklé v organizacích i mimo ně.

Generals s.r.o. je konzultantem českých i zahraničních společností.

Česky