Osobní profil

Body: 

Ing. Jiří Šedivý (arm.gen.v zál.)

 

Před rokem 1989 vystudoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální studium na VA Brno.

Od roku 1975 do 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí.

V letech 1993/94 studoval na Vysoké válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pennsylvánie). Součástí studia byl specializovaný program boje proti terorismu.

Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR.

Od roku 2003 pracoval v pozicích předsedy dozorčích rad Housing&Construction Holding (CZ); Agency of Security Fenix, a.s.,

V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals, s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů.

  • Člen poradního výboru Centra pro Výzkum Strategických Rozhodnutí (Center for Strategic Decision Research) California (USA) (2002-2007)
  • poradce prezidenta Aero Vodochody, a.s. (2003-2005)
  • konzultant společnosti General Dynamics (USA)( pro Střední Evropu) (2003-2012)
  • technický konzultant společnosti Steyr (Rak.)
  • konzultant společnosti ALION (USA) (2003-2013)
  • poradce společnosti Letecké opravny Malešice s.p. (2003-2007)
  • externí konzultant společnosti Euroenergy, s.r.o.
  • konzultant pro řízení projektu v ČR GDELS (General Dynamics European Land System)
  • člen expertního týmu projektu DAV 4 – K hlubší obranné spolupráce a partnerství států Visgradské smlouvy (Central European Policy Institute) 2012

Hlavní projekty :

- technická konzultace vítězné společnosti ve výběrovém řízení OT pro AČR, 2003 – 2006

- podíl na zpracování studie „European Defense Integration“ (Centrum pro strategické a mezinárodní studie – Washington)2005

- konzultant společnosti ALION - v projektu Simulačního centra (USA) pro Centrum odborné přípravy ve Vyškově (AČR), 2004 – 2013

- bezpečnostní studie ochrany České přenosové elektrické soustavy proti útoku teroristickému útoku a zpracování strategických dokumentů společnosti, 2006

- posouzení bezpečnosti tramvajové trati Hlubočepy - Poliklinika Barrandov 2006

- bezpečnostní studie zajištění části trasy metra „C“ proti teroristickému útoku a rozsáhlé kriminální činnosti, 2006

- podíl na bezpečnostních studiích zajištění a krizového řízení Letiště Praha, a.s., a Českých drah, a.s., 2007

- zpracování Plánu krizové připravenosti SFDI, 2007

- analýza vnitřních a vnějších hrozeb a rizik v oblasti krizového řízení společnosti ČEZ, a.s. ve smyslu zákona 240/2000 Sb., 2007

- bezpečnostní studie zajištění vybraných objektů společnosti ČEPRO, a.s., 2007

- podíl na práci na bezpečnostní studii SŽDC a následné zpracování strategických dokumentů krizového řízení, 2008

- konzultace při zpracování návrhu změn zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

- bezpečnostní studie zajištění hlavních objektů PRE distribuce s návrhem eliminace zjištěných rizik a postupu bezpečnostních orgánů (dle zákona 240/2000 Sb.), 2008

- koncepční studie bezpečnostních opatření centrálního dispečinku ČEPS, a.s., 2008

- podíl na Posouzení komplexního zajištění bezpečnosti v předmětu působnosti ŘSD, zpracování Plánu krizové připravenosti, 2008

- podíl na zpracování analýzy možného ohrožení a následně na dopracování dokumentace krizového řízení dálniční sítě ČR 2009 - 2010

- podíl na Zpracování Plánu krizové přiípravenosti pro 16 Středisek správy a údržby dálnic 2010

- podíl na Posouzení celkového stavu bezpečnosti na Psychiatrické klinice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a návrhy ke zlepšení stavu, 2010

- podíl na přípravě a řízení Praktických nácviků řešení krizových sitaucí na jednotlivých střediscích správy a údržby dálnic 2010

- spolupráce na Komplexním posouzení a analýze zajištění bezpečnosti na Pražském okruhu 2011

- podíl na zpracování Metodických pokynů pro činnost ŘSD při vzniku kritické situace na komunikaci, na stavbě na komunikaci nebo nad komunikací, 2011

- podíl na zpracování Metodiky činnosti střediska správy a údržby dálnic pro řešení kritické situace, realizace nácviků řešení kritické situace na všech střediscích, 2011

- studie zajištění vnějšího perimetru úřadu Vlády ČR proti útoku z vnějšku, 2012

- posouzení dokumentace ČEZ Distribuce, a.s. jako součásti kritické infrastruktury, 2012

- podíl na zpracování bezpečnostních scénářů řešení kritických situací na modernizovaných úsecích dálnice D1, 2012 - 2013

- provedení nestranné kontroly a posouzení produktů určených pro ochranu produktovodů, železnic a perimetrů – system pro sledování třetích stran pohybujících se v blízkosti produktovodů, železnic   či perimetrů chráněných objektů, 2013

 

Lektorská činnost je zaměřena na přednášky o bezpečnosti, reformy ozbrojených sil ČR, energetické bezpečnosti a další související oblasti.

- Metropolitní univerzita Praha

- Masarykova univerzita Brno

- CEVRO INSTITUT, z.ú. – vysoká škola

- Pražský institut bezpečnostních studií

 

Je garantem postgraduálního studia MPA v oblasti bezpečnosti a od 2013 vedoucím oddělění bezpečnostních studií na CEVRO INSTITUT, z.ú., vysoká škola.

 

Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady.

 

Pozn.: reference označené jako “podíl” byly prováděny s bezpečnodtním expertem gen. A.Šándorem.

 

Pozn.: reference označené jako “podíl” byly prováděny s bezpečnodtním expertem gen. A.Šándorem.

DAV Dokument n PDF

 

Česky